Kontakt z nami

Taśma ochronna

Szeroko wykorzystano różne urządzenia elektroniczne, komunikacyjne i elektryczne.Sprzęt ten nie tylko musi osłonić zakłócenia zewnętrznych fal elektromagnetycznych, ale także musi ograniczyć ich własne wycieki elektromagnetyczne do środowiska i uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych między różnymi komponentami wewnątrz obudowy.W związku z tym warstwa osłon w obudowie powinna mieć nie tylko dobry efekt osłon, ale również dobre działanie absorbujące w celu dalszego zmniejszenia wycieków elektromagnetycznych i wzajemnej interferencji elektromagnetycznej między komponentami.


Niezależnie od tego, czy jest to kompletny sygnał pozytywnych i negatywnych poziomów, powierzchnia taśmy ekranowej jest natychmiast dedykowana do drutu podłoża, tak że warstwa taśmy nie wpłynie na niego.Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje taśmy na rynku: miedź osłony taśmy, lub aluminium osłony taśmy. taśma foliowa z folii miedzianej jest szybka i przyjazna dla środowiska jako pierwszy wybór.


Product Inquiry