Kontakt z nami

Taśma galwaniczna

Elektrylacja jest procesem stosowania zasady elektrolizy do płytki cienkiej warstwy innych metali lub stopów na powierzchni niektórych metali.Przed galwanizacją metalowy utwór z taśmą wysokotemperaturową zostanie poddany ultrasonacji i spot roztwór w roztworze kwasowym.


Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie badań i rozwoju taśmy galwanicznej, wygląd pokrywy i utrzymanie jakości taśmy wysokotemperaturowej do galwanizacji pozostaje niezmieniony, i nie zostawi resztkowego kleju, jednego z preferowanych taśm dla wielu fabryk galwanizacji do pokrycia akcesoriów do konserwacji

Product Inquiry